Főoldal
Ateizmus
Harmadik kultúra
Naturalizmus
Szabadgondolkodás
Szkepticizmus
Ismeretterjesztés
Szépirodalom
Hírfigyelő
Segíts nekünk!
Könyvet keresel?
E-könyvek
Antikváriumok
Angol nyelvű könyvesboltok
Ismeretterjesztő könyvek jegyzéke
Ajánlott oldalak: Ateizmus honlap
Ateizmus.lap.hu
Szkeptikus.lap.hu
Szkeptikus blog
Valláskritika.lap.hu
Naturalista filozófia.lap.hu
X-Aknák
Ponticulus H.

Könyvtár - GYIK - Fórumok - Kapcsolat

Könyvtár/Tudományos ismeretterjesztés/Evolúció/Evolúciós pszichológia

Evolúciós pszichológia

Mi az az evolúciós pszichológia?

A pszichológiának és a viselkedéstudományoknak az emberi viselkedés evolúciós gyökereivel foglalkozó területe. A humán evolúció során őseink olyan adaptációs problémákkal szembesültek, amelyek megoldására specifikus kognitív mechanizmusok, tanulási szabályok és fejlődési algoritmusok szelektálódtak. Ilyenek például a reproduktíven értékes partnerek választásának kritériumai, a társas kapcsolatok szabályozó elvei, a szülői gondoskodás preferenciái, a gondolkodási és döntési folyamatok heurisztikái, a nyelvi elsajátítás programjai, stb. Az evolúciós pszichológia érvelésében ezek a részben genetikai szabályozás alatt álló képességek és hajlamok adják meg viselkedésünk legáltalánosabb indítékait és preferenciáit, amelyek a mindenkori társadalmi környezetben nyerik el konkrét formáikat. A szűkebb értelemben felfogott evolúciós pszichológia elsősorban az elme működésével és evolúciós kialakulásával foglalkozik, és olyan nevek fémjelzik, mint L.Cosmides, J. Tooby, S. Pinker. A tágabb értelemben vett evolúciós pszichológia nem korlátozódik a kognitív területre, hanem felöleli az emberi viselkedés valamennyi tartományát, kitekint az összehasonlító lélektanra, és a teljes viselkedés adaptácionista elemzését tűzi ki célul, pl. R. Dunbar, K. R. Thornhill, M. Daly stb. munkáiban.

(Magyar Virtuális Enciklopédia)

Magyar nyelvű evolúciós pszichológiával foglalkozó honlapok

Magyar Tudomány 2002. Január
Pléh Csaba cikkei

Angol nyelvű evolúciós pszichológiával foglalkozó honlapok

Center for Evolutionary Psychology
CogWeb - Evolutionary Psychology
The Evolutionary Psychology FAQ

Cikkek

Bereczkei Tamás: Evolúciós orvostudomány
A kulturális evolúció és a biológiai evolúció [...] „összeütközésének" eredményeként gyakran jönnek létre betegségek és rendellenességek. Kialakulásuk két alapvető okra vezethető vissza. Egyrészt, miután a szelekció nem tervez előre, az emberi szervezet genetikai apparátusa hosszú evolúciója során nem tudott felkészülni a modern technikai és szociális változások számos fajtájának adaptív kezelésére. Másrészt, ezek a változások túlságosan gyorsak és mélyrehatóak ahhoz, hogy a szelekció jelenleg követni tudná őket a megfelelő genetikai alapok átrendezésével és elterjesztésével. Az ebből fakadó megfelelési, illesztési nehézségek kultúra és biológia között sok esetben ahhoz vezetnek, hogy az emberi viselkedés egykor adaptív viselkedésformái betegségek forrásává válnak.

Bereczkei Tamás: Vallás és biológia
A munduruku indiánok fejvadászata szorosan összefonódik a csoport együttmuködését biztosító és a harc fontosságát alátámasztó rituálékkal és kultuszokkal. Ennek középpontjában az ellenség és a vadállatok azonosítása áll: a szomszédos törzseket és a vaddisznót ugyanazzal a szóval jelölik. A sikeres fejvadász a dajeboisi ("a vaddisznók anyja") megnevezést kapja, amely abból ered, hogy a munduruku indiánok szerint a megölt ellenség trófeája megsokszorozza a vadállatok számát, és a vadászhoz vonzza őket.

Bereczkei Tamás: A cölibátus adaptivitásáról
Sokan úgy tartják, hogy a kultúra legtöbb jellege biológiai következményét tekintve maladaptív. Lehetséges azonban, hogy ez csupán abból fakad, hogy nincs kellő ismeretünk a kérdéses jelenségről. Sokszor esünk abba a hibába, hogy túl gyorsan rámondjuk valamilyen emberi cselekvésre vagy intézményre, hogy nincs hatással, vagy éppen hátrányos a szaporodásra (génátadásra). Nem ritkán kiderül azonban, hogy feltevésünk nagyon ingatag talajra épül. Példaként említsük meg a cölibátus gyakorlatát, amelyet számos vallás megkövetel papjaitól.

Bereczkei Tamás: Abortusz és biológia
Kevés ember van, aki nem akar gyereket és nem érez iránta ragaszkodást. Teológusok és erkölcsfilozófusok gyakran hivatkoznak erre a tényre, amikor az abortusz teljes tilalma mellett érvelnek. Úgy tűnik, biológiailag arra vagyunk predesztinálva, hogy utódokat hozzunk létre és azokat mindenáron megtartsuk. A valóságos helyzet azonban ennél jóval bonyolultabb.


Ajánlott könyvek

Jared Diamond: Miért élvezet a szex? - Az emberi szexualitás evolúciója (e-könyv)
Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia
Lélek és evolúció - az evolúciós szemlélet és a pszichológia (Szerk.: Pléh Csaba, Csányi Vilmos, Bereczkei Tamás)
Steven Pinker: Hogyan működik az elme?
Bereczkei Tamás: A génektől a kultúráig
Bereczkei Tamás: A belénk íródott múlt
David M. Buss: Veszélyes szenvedély
Pléh Csaba: A természet és a lélek - a naturalista megközelités a pszichológiában

Angol nyelvű ajánlott könyvek

Louca, F. és Perlman, M.: Is Economics an Evolutionary Science? The Legacy of Thorstein Veblen Edward Elgar Pub
Barret, L., Dunbar, R. és Lyecett, J: Human evolutionary psychology. N.Y: Palgrave, 2002
Gaulin, S.J. és McBurney, D: Psychology: An evolutionary appraoch. Prentice Hall, 2001

Tudnivalók
Az oldal 2009. óta nem frissül, de a tartalom továbbra is elérhető. Egyes cikkeket a vallásos emberek sértőnek találhatnak.
Világnézet gombok
Helyezz el egyet a saját oldaladon!
Ajánlott oldalak
DanielDennett.lap.hu
RichardDawkins.lap.hu
Albumok
© 2004-2009. Impresszum - Oldaltérkép - Segíts nekünk!